„Karta dobra” Fundacja Biedronki

 5000 seniorów otrzymało Kartę dobra

Program „Karta dobra” obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące osoby starsze.
W jego ramach seniorzy otrzymują kartę, którą mogą płacić za zakupy w sklepach Biedronka – dzięki temu mogą lepiej się odżywiać. W obecnej edycji programu bierze udział 38 organizacji, w tym również nasze Stowarzyszenie , dzięki czemu aż 40 seniorów ze Stowarzyszenia „Zabrzanka” dostało wsparcie. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.

Program „Karta dobra” skierowany jest do seniorów w trudnej sytuacji materialnej i z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę osób. W edycji 2023/2024 pomoc otrzymało aż 5000 uczestników projektu – dwa razy więcej niż rok wcześniej. Już po raz drugi, patronat medialny nad programem objął „Głos Seniora”.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy kartowe. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich i wspólnie z nimi prowadzi program „Danie Wspólnych Chwil”, w którym samotni seniorzy z terenów wiejskich zapraszani są na posiłki przy wspólnym stole. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje programy dla uchodźców z Ukrainy. Od 2020 roku Fundacja przeznaczyła na programy społeczne ok. 150 mln złotych (status na wrzesień 2023).