Nasze realizacje

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań-projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie”Zabrzanka”

1.Tabela realizacje w roku 2023

2.Tabela wszystkie realizacje w latach 2018-2023