Miesiąc: sierpień 2023

Małe granty

„Regranting dla Organizacji Poradniczych” Szkolenia grupowe.

W ramach projektu „Poradnictwo jako działanie praktyczne”realizowanego w ramach konkursu „Regranting dla Organizacji Poradniczych,rozpoczynamy cykl grupowych spotkań szkoleniowych.Szkolenia dotyczą tematyki doradztwa ogólnego.Pierwsze z nich: „Niepełnosprawność- obawy i stereotypy „„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania RozwojuOrganizacji Poradniczych na lata 2022-2033”

Małe granty

„Poradnictwo jako działanie praktyczne”

Realizacja projektu w ramach konkursu „Regranting dla Organizacji Poradniczych” Działania projektowe mają na celu: Podniesienie wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, która ułatwi osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie, pokonywanie barier oraz procedur administracyjnych. Nabycie samodzielnego wypełniania ról społecznych, mobilizacja ,sił potencjałuContinue reading