Miesiąc: wrzesień 2020

Projekty

Sfinansowane ze środków Fundacji PZU „To proste-nie jesteś sam”

„TO PROSTE – NIE JESTEŚ SAM” Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU Rozpoczynamy realizację projektu. Działanie I Trwa rekrutacja uczestników/czek projektu .Wszelkie informacje będą przekazane na spotkaniu informacyjnym. Po przyjęciu zgłoszeń do projektu,ocenie poprawności zgłoszeń, zostanie stworzona lista uczestników/czek projektu.Continue reading