,,Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:„Zdrowie seniora – dobrem publicznym”

Spotkanie podsumowujące realizację zadania w trakcie którego 20 osób: seniorów i ich opiekunów, uczestniczyło w pobycie na treningu edukacyjno-zdrowotnym w ośrodku rehabilitacyjnym.

Przeprowadzono podsumowujące rozmowy/wywiady z uczestnikami zadania na temat osiągniętych efektów. Rozmawialiśmy o samopoczuciu, nabytej wiedzy oraz jak wykorzystać rezultaty treningu w przyszłości. ,,Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”

#ŚląskiUrządWojewódzkihttps://www.facebook.com/WojewodaSlaski