„ wzMOCnieni w Zabrzance ” realizacja zadania publicznego współfinansowanego ze środków Miasta Zabrze

W wyniku złożonej oferty konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie :” prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z obszaru miasta Zabrze.” nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację tego zadania.

Wysokość dotacji : 32 243 zł wkład własny : 1697 zł.

Projekt pod tytułem: „wzMOCnieni w Zabrzance” zakłada przeprowadzenie w sposób cykliczny grupowych warsztatów integracyjno – edukacyjnych i dwa spotkania edukacyjne promujące ochronę środowiska i inspirujące do życia zgodnie z naturą:

W tym : warsztaty rękodzieła pod nadzorem doświadczonego terapeuty zajęciowego, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie (łącznie 144 godziny warsztatowe) oraz

Dwa spotkania szkoleniowe o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektu i  ich otoczenia o tematyce: „czym są działania ekologiczne i dlaczego są tak ważne” i „segregacja śmieci – czym jest recykling, jakie daje możliwości”?

Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie miasta Zabrze.

Projekt będzie realizowany do końca 2024 r.

Cel główny: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami z obszaru miasta Zabrze. Pobudzenie do aktywności społecznych, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej uczestników/uczestniczek projektu.

Cele szczegółowe to: – popularyzacja warsztatów twórczych rękodzieła jako formy pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, – aktywna integracja poprzez rozwój umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej oraz rozwój samodzielności  i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Zajęcia mają na celu rozbudzić wyobraźnię, zdolność kreatywnego myślenia oraz rozwinąć pasje i zdolności manualne. W swym zamyśle nastawione na kształtowanie postaw ekologicznych  rozwijających wyobraźnię, oraz ekspresję twórczą jak i plastyczną poprzez niekonwencjonalne podejście do przydzielonych zadań i zagadnień prowadzącego warsztaty doświadczonego trenera/ terapeuty. Promowanie ochrony środowiska, poszerzenie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia zgodnie z naturą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.