„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Dzięki Programowi #MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dzięki asystentom podopieczni mogą podziwiać podczas wspólnych spacerów piękno złotej polskiej jesieni i babiego lata.

@MRiPShttps://www.facebook.com/mripsRP