„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – Edycja 2024.

Również w tym roku, tak jak w poprzednich latach realizujemy program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W tym roku realizujemy zadanie na kwotę 1 116 294, 55 zł. Pozwala nam to objąć asystencją osobistą 59 podopiecznych w ramach 20 640 godzin.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są, w przypadku naszego Stowarzyszenia osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.